Tilburg School of Catholic Theology

“Gelovig zoeken naar inzicht” is de kernopdracht van de onderzoeks- en leergemeenschap die de Tilburg School of Catholic Theology wil zijn. Niet enkel de rede bevraagt het geloof, maar het geloof geeft zelf ook te denken. Een kritische bezinning op het geloof kan bijdragen tot een helderder zicht op het mysterie van God.

Op de website vindt u meer informatie, over de onderzoeksinstituten die aan de faculteit verbonden en over de bachelor- en masteropleidingen die de Tilburg School of Catholic Theology aanbiedt.