Prof. Dr. Fred van Iersel

Prof. Dr. A.H.M. (Fred) van Iersel is bijzonder hoogleraar Vraagstukken Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht aan Tilburg University. Hij doceert tevens Katholieke Sociale Leer aan het IICT te Gent (B.). Hij is voorzitter van de Beraadsgroep Samenlevingsvraagstukken van de Raad van Kerken in Nederland.

Fred van Iersel was eerder Algemeen Secretaris van Pax Christi Nederland, medeoprichter van het Bureau Ethiek en Krijgsmacht en hoofdaalmoezenier bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.


Gerelateerde Sessies

Bekijk het volledige schema