Dr. Bart van Dijk

Dr. Bart van Dijk (1969) is sinds 11 sept 2000 in dienst bij de krijgsmacht als vlootaalmoezenier. Hij is getrouwd, heeft twee kinderen en woont in Alkmaar.

In september 2019 heeft hij zijn promotieonderzoek afgerond over de wijze waarop aalmoezeniers die bij de Nederlandse krijgsmacht werkzaam zijn zich verhouden tot hun professionele en gelovige identiteit, met name in het licht van hun deelname aan militaire vredesoperaties.

 

Dr. Bart van Dijk (1969) has been employed by the armed forces since 11 September 2000 as a naval officer. He is married, has two children and lives in Alkmaar.

In September 2019 he completed his PhD research on how chaplains working for the Dutch armed forces relate to their professional and religious identity, especially in light of their participation in military peacekeeping operations.


Gerelateerde Sessies

Bekijk het volledige schema