Anne-Maria van Hilst

After her propaedeutic year in Leiden, Anne-Maria van Hilst studied History and Hebrew. She brought these two studies together in the master’s program in Jewish History with a specialization in sexuality and integrity. Already during her studies she became interested in interreligious dialogue. Nowadays she gives lectures, workshops and guest lectures at various organizations. She is also head of education at the Liberal Jewish Congregation (LJG) in Amsterdam.

More information about Anne-Maria van Hilst

 

Na haar propedeuse Wereldreligie in Leiden is Anne-Maria van Hilst Geschiedenis en Hebreeuws gaan studeren. Deze twee studies heeft ze  samengebracht in de master Joodse Geschiedenis met een specialisatie in seksualiteit en eerbaarheid. Al tijdens haar studie raakte ze geïnteresseerd in de interreligieuze dialoog. Tegenwoordig geeft ze in het kader daarvan lezingen, workshops en gastlessen bij verschillende organisaties. Daarnaast is ze hoofd onderwijs bij de Liberaal Joodse Gemeente (LJG) Amsterdam.

Meer informatie over Anne-Maria van Hilst


Gerelateerde Sessies

Bekijk het volledige schema